duty free cigarettes
Zdrowo i smacznie - Przepisy kulinarne - Zdrowa kuchnia - Dieta Dukana
Dieta Dukana

Ka?dy z nas chcia?by pochwali? si? nienagann? figur? i wspania?ym zdrowiem. Cz?sto jednak nie potrafimy dobiera? do siebie odpowiednich sk?adnikw i stosowa? w?a?ciwych nawykw ?ywieniowych.

Jednak dieta Dukana wygl?da troch? odmiennie, nie jest podobna do ?adnej innej diety polegaj?cej na g?odwce. Najtrudniejsza jest tu faza ataku, cho? z teorii mog?oby si? wydawa? inaczej. W jej ramach mo?emy spo?ywa? jedynie produkty z tabeli, jak? ustali? dr Dukan. Nale?? do nich min. nabia?, chude mi?so, p?yny, podroby, ryby i jaja.

Sytuacja taka zosta?a spowodowana tym, ?e produkty z listy mo?emy spo?ywa? w dowolnej ilo?ci. Druga faza jest prostsza i wprowadza nowe produkty min. warzywa. Do produktw zabronionych nale?? ziemniaki, kukurydza, ry? oraz fasola. Najwa?niejsza jest jednak faza utrwalenia, dzi?ki ktrej przyzwyczajamy si? do nowych nawykw na przysz?o??. Mo?emy ju? je?? ser oraz pe?noziarnisty chleb i inne. Pami?tajmy jednak o umiarze i silnej woli.

Dieta Dukana wprowadza tak?e czwart? faz?, w ktrej nadchodzi etap stabilizacji. Jest wiele zalet, jaki pozostawia dieta Dukana. Jedn? jest mo?liwo?? jedzenia w du?ych ilo?ciach. Kolejn? jest czwarty etap, w ktrym mo?emy je?? wszystko. Jednak jeden dzie? nale?y po?wi?ci? na spo?ywanie wy??cznie produktw bogatych w proteiny. To bardzo wa?ne, aby organizm mg? si? ustabilizowa? w ci?gu tygodnia. Przez reszt? dni mo?emy sobie pozwala? na chwile zapomnienia.

Wi?cej informacji dotycz?cych diety znajdziecie klikaj?c na link: dieta dukana przepisy


 
Przepisy przepis
przepis na